Een organische bedrijfscultuur: goed voor werkgevers en werknemers


Het word steeds duidelijker dat een sterke en organische bedrijfscultuur van onschatbare waarde is. Niet alleen draagt het bij aan het welzijn van medewerkers, maar het heeft ook een directe impact op de productiviteit en het succes van de organisatie als geheel. Laten we eens dieper ingaan op waarom dit zo belangrijk is en hoe bedrijven hieraan kunnen werken.

Peblar

Sinds 10 jaar ontwikkelt Prodrive, white label, de meest innovatieve en betrouwbare laadpaal voor elektrische personenauto’s op de markt. Om deze onder eigen vlag wereldwijd te kunnen verkopen, had Peblar hulp nodig bij het ontwikkelen van een merkidentiteit voor de introductie van hun innovatieve laadpaal.

Veel organisaties worstelen met het creëren van echte betrokkenheid onder hun medewerkers. Dit uit zich vaak in een gevoel van afstand tussen werkgever en werknemer. Medewerkers voelen zich niet altijd gehoord of gewaardeerd, wat kan leiden tot verminderde productiviteit en een hoger personeelsverloop.

Een organische bedrijfscultuur ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is een proces dat tijd, aandacht en consistente inspanning vereist. Wanneer het lukt om zo'n cultuur te creëren, zien we dat medewerkers zich meer verbonden voelen met hun werk en collega's. Ze zijn trotser op hun bijdrage en voelen zich deel van iets groters.

Eszter

'The attention you gave to people’s suggestions was an eye-opener'

Eszter Dolak, Creative designer Prodrive

Een van de grootste obstakels bij het bouwen aan een sterke cultuur is cynisme onder medewerkers. Dit kan voortkomen uit eerdere teleurstellingen of een gevoel van wantrouwen jegens het management. Het overwinnen van deze houding is cruciaal voor het slagen van cultuurinitiatieven.

Strategieën voor verbetering

 1. Transparante communicatie: Regelmatige updates over bedrijfsdoelen en -prestaties kunnen het vertrouwen versterken.
 2. Waardering tonen: Erken en beloon de inspanningen van medewerkers op betekenisvolle wijze.
 3. Luisteren en handelen: Creëer kanalen voor feedback en toon aan dat er daadwerkelijk iets met die input wordt gedaan.
 4. Gezamenlijke waarden definiëren: Betrek medewerkers bij het vormgeven van de bedrijfswaarden en -missie.
 5. Persoonlijke ontwikkeling stimuleren: Bied mogelijkheden voor groei en leren binnen de organisatie.
Mo sedighi kopie topaz high fidelity v2 6x faceai

'Warme club mensen, veel positieve energie, heel aantrekkelijk om daarmee te mogen werken.'

Mo Sedighi, Senior conceptontwikkelaar Vorm

Interne communicatiecampagnes als katalysator

Een effectieve manier om aan cultuurverbetering te werken is door middel van doelgerichte interne communicatiecampagnes. Deze campagnes kunnen:

 • Kernwaarden versterken
 • Successen vieren
 • Dialoog stimuleren
 • Verbinding creëren tussen verschillende afdelingen

Het meten van succes

Om te weten of de inspanningen vruchten afwerpen, is het belangrijk om regelmatig de temperatuur van de organisatie te meten. Dit kan door:

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoeken
 • Analyse van personeelsverloop
 • Monitoring van productiviteitsindicatoren
 • Kwalitatieve feedback via focusgroepen

Het bouwen aan een sterke, organische bedrijfscultuur is geen gemakkelijke opgave, maar de voordelen zijn onmiskenbaar. Door consistent te investeren in medewerkersbetrokkenheid en open communicatie, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin mensen floreren en zich volledig inzetten voor gezamenlijke doelen. In een tijd waarin talent schaars is en concurrentie hevig, kan een sterke bedrijfscultuur het verschil maken tussen succes en stagnatie.